maak direct een afspraak

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is een van de specialiteiten van Fysio Binnenstad. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met motorische hulpvragen. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek en naarmate ze ouder worden hebben ze steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen en te blijven participeren in de Maatschappij. Bij sommige kinderen kan de motorische ontwikkeling als gevolg van verschillende oorzaken vertraagd of afwijkend verlopen. Ook kunnen kinderen door problemen aan het bewegingsapparaat en/of pijnklachten op een andere manier gaan staan of bewegen.

Motorische stoornissen kunnen gepaard gaan met cognitieve of leerproblemen en stoornissen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of in gedrag. Een kinderfysiotherapeut beschikt over specifieke pedagogische en didactische kennis en vaardigheden om uw kind verder te helpen.

Omdat wij met onze kinderfysio in Tilburg in het centrum zitten zijn wij voor iedereen goed bereikbaar. Je vindt onze praktijk tegenover het station dus ben je op zoek naar goede kinderfysiotherapie in Breda, Eindhoven of Den Bosch. Met de trein stap je bijna voor de deur uit.

Maak direct een afspraak met onze kinderfysio
maak direct een afspraak


Een kinderfysiotherapie behandeling van helpt bij: 

 • Algemene motorische problematiek/hulpvragen
 • Niet mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes met gym, schoolplein of buiten spelen en/of niet naar wens kunnen participeren in Maatschappij. Bijvoorbeeld: moeite met (leren) fietsen, traplopen, klimmen, springen en rennen.
 • Vertraagde of afwijkende motoriek
 • Problemen aan het bewegingsapparaat en/of pijnklachten waardoor kinderen op een andere manier gaan staan of bewegen.
 • Neurologische aandoeningen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beperken
 • Orthopedische aandoeningen
 • Cerebrale parese
 • DCD (Developmental Coördination Disorder) en/of onhandigheid m.b.t. de motoriek, bijv. veelvuldig vallen
 • Kinderen met verstandelijke beperkingen, syndromen en ernstig meervoudige beperkingen (EMB)
 • Conditie en kracht-problemen
 • Overgewicht en obesitas
 • Hypermobiliteit
 • Sportblessures
 • Schrijfproblemen

Een op maat gemaakt behandelplan bij de kinderfysio

Ieder kind vraagt om een specifieke benaderingswijze met een op maat gemaakt behandelplan met daarin de persoonlijke doelen voor het  kind. De kinder fysiotherapie is erop gericht om (spelenderwijs) de motorische mogelijkheden en vaardigheden van het  kind te verbeteren. Het doel is het kind beter te laten functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving. Ouder(s)/verzorger(s) worden nauw bij de behandeling door de kinderfysio betrokken en afhankelijk van de hulpvraag ook andere betrokkenen in de directe leefomgeving van het kind, zoals school of het kinderdagverblijf. Indien nodig zal dit gebeuren in samenwerking met collega’s binnen en buiten Fysio Binnenstad en het gezondheidscentrum Binnenstad.


Wordt kinderfysiotherapie vergoed door je zorgverzekering?

Je kunt met je kind zonder verwijzing van je huisarts terecht voor kinderfysiotherapie behandeling in het centrum van Tilburg. Kinderfysiotherapie ehandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijg je maximaal 18 kinderfysio behandelingen per jaar vergoed. Na deze 18 behandeling volgt de vergoeding uit de aanvullende verzekering.  


meer weten